Pingstmetaberättelsen

Läs gärna min förra poster först. Det är tänkt som en serie.

Det är den här berättelsen jag själv växte upp med i pingströrelsen och den är fortfarande den dominerande berättelsen bland pingstvänner, somliga baptister och många äldre EFK:are, även om en glidning mot en traditionalistisk berättelse kan skönjas.
Den här berättelsen är i huvudsak baserad på dipensationalism (läs mer här  och här) och baptistisk församlingssyn. I huvudsak innebär dispensationalismen att man tror att Gud verkat i olika dispensationer (tider). Den oskyldiga tiden (skapelsen till fallet), den medvetna tiden (fallet-Noa), styrelsetiden (Noa-Abraham), Patriarkernas tid (Abraham-Moses), lagens tid (Moses-Jesus), Nådens tid (den nuvarande tiden från Jesus-uppryckandet) och tusenårsriket (när Jesus kommit tillbaka). En viktig tanke i den här berättelsen är att varje tid slutar med mänskligt misslyckande, så det är en i grunden pessimistisk variant av metaberättelsen.

Skapelsen och syndafallet
Man anser att världen skapades av Gud exakt som det står i 1 Moseboken. På sju dagar, ganska exakt 4000 år f.Kr. vilket kan utläsas genom en bokstavlig läsning av släkttavlorna i GT. Detta är viktigt eftersom hela berättelsen bygger på en mycket bokstavstrogen läsning av hela bibeln. De sju 24-timmarsdagarna representerar även de sju tusenårsdagarna i världshistorien, där tusenårsriket blir den sista. Adam och Eva var verkligen de första människorna i en verklig lustgård och de två träden var verkliga träd. Så syndafallet skedde så som det bokstavligen beskrivs i 1 Mosebok; en handling i uppror mot Guds Ord och ett bevis på människans svaghet.

Berättelsen om Guds folk Israel
Hela berättelsen visar att människan trots att hon är skapad god, aldrig klarar att göra det Gud tänkt. Men Guds löfte till Abraham och det gamla förbundet, gäller fortfarande för Israels folk, eftersom Israel kommer att ha en avgörande roll i slaget vid Harmageddon. Exodusberättelsen är viktig, för församlingen måste dra sig ut ur världen, helga sig och leva rent.

Jesu frälsningsverk
Man har en tydlig tro Jesu död och uppståndelse. Betoningen ligger både på att vi renas från vår synd och på att vi får ett nytt liv. Man tänker sig inte synden som arvssynd utan som människans misslyckande att leva rent varför det är viktigt att tro och bli döpt (inte spädbarnsbegjutning) för att renas från synden och bli förenad med Kristus i troendeförsamlingen.

Guds rike och församlingen
Man anser att vi lever i församlingens tidsålder i det nya förbundet, där Guds nåd och välsignelse finns tillgänglig i församlingsgemenskapen. Anden har fött troendeförsamlingen och i församlingsgemenskapen flödar Andens gåvor. Där finns det beskydd och den nåd man behöver för att leva rätt och rent i väntan på uppryckandet, eller himlen, om man skulle dö innan Jesus kommer tillbaka. Det finns också ett socialt patos att ta sig an de utslagna eftersom det är starkt kopplat till hur vi ska bli dömda i evigheten.

Tidens slut och evigheten
Här ligger den huvudsakliga betoningen i denna berättelse. Centralt är tron på att Jesus ska komma som en tjuv om natten och rycka upp den lilla skaran av rena brudesjälar, som varit trogna och stått emot Antikrist och inte fått hans märke på pannan. Det finns schematiska bilder som visar exakt i vilken ordning Uppenbarelsens domar ska komma. Exakta utläggningar av Daniels bok och Uppenbarelseboken i världshistorien, där väldigt mycket ska hända under vedermödans sju år innan Jesus etablerar tusenårsriket.

Hur besvarar man världsbildsfrågorna?

  • Vilka är vi? Vi är den rena och helgade troendeförsamlingen av brudesjälar som Jesus snart kommer för att rycka upp.
  • Var är vi? Vi är i ändens tid. Vi finns i församlingen i en värld full av omoral, synd och ondska där kärleken kallnar. 
  • Vad är problemet? Alla har syndat och det är nästan omöjligt att leva rent och helgat i denna syndfulla värld.
  • Vad är lösningen på problemet? Att tro på Jesus, låta döpa sig och troget vara med i församlingen och helga sig genom avhållsamhet från all synd och allt som kan leda till synd. Missionerande handlar i stort om tro och dop, för att människor ska bli frälsta undan vredesdomen. Socialt arbete är ett medel för att föra människor till tro, dop och församlingsmedlemskap.

Hur ser man detta i de val man gör och hur man lever sina liv?
De människor som omfattar den här berättelsen avhåller sig från alkohol, droger, spel, och annat som räknas som synd, eller kan leda till synd. Man engagerar sig i den lokala församlingen som ofta har mycket verksamhet så att man inte ska ha tid med världen och engagemanget i samhället sker genom församlingen, t.ex. LP-verksamhet, Secondhandverksamhet. Eftersom den personliga helgelsen är mycket viktig åker man på retreater och konferenser för att få undervisning och fördjupa sin andliga renhet. Och man förfasar sig över synden i världen och ser tecken i tiden på att Antikrist är i antågande och därmed också uppryckandet.

Personliga reflexioner

Jag tycker att detta är en problematisk berättelse. Jag har svårt att ta till mig en så bokstavlig tolkning av böcker som Gud inte avsett att de skulle läsas på det sättet, vare sig det gäller skapelsen eller framtiden. Överbetoningen på helgelse och renhet skapar också lätt fördömelse och förkastelse. För när har man bett nog och när har man läst tillräckligt i Bibeln och när är man tillräckligt ren för att vara säker på att komma med i uppryckandet? Och ifråga alkohol, mat och andra njutningar anser jag att bibeln talar om bibeln måttfullhet och respekt, inte avhållsamhet. Det är inte längre min berättelse, även om jag växt upp med den,och har människor omkring mig, som lever med den. Jag uppskattar deras överlåtelse, men är inte lika tvärsäkert övertygad om allt. Tilläggas bör att det är allt färre pingstvänner som håller stadigt fast vid hela den här berättelsen. Levi Petrus rörde sig själv mot den traditionalistiska berättelsen och andra har rört sig i andra riktningar, vilket kanske är en av anledningarna till att Pingströrelsen inte är EN rörelse längre.

 

2 reaktioner på ”Pingstmetaberättelsen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s