2017 Seger, smärta, förändringInför det nya året fick jag några dagar för mig själv. Förutom en del motion ägnade jag mig åt bön, bibel och åt att läsa NT Wrights utmärkta bok ”The Day the revolution began” som handlar om korset. Läs och lyssna på mer om boken här. Under de dagarna upplevde jag hur Gud la tre ord i mina tankar inför 2017. Seger, smärta, förändring. Jag lade ut texten kring dessa ord i predikan i söndags som man kan lyssna på här. Men jag vill skriva några rader om varje ord:

Jag börjar med FÖRÄNDRING. Utan att vara alltför profetisk kan jag konstatera att världen fortsätter att förändras och att vi även 2017 kommer att utmanas av terorrism, smältande glaciärer, Trump och Putin och vacklande banker. Femhundra år efter reformationen kommer även våra församlingar att förändras under 2017. Omvärldens utmaningar och Guds vilja och ledning till oss kommer att forma oss åt ett eller annat håll. Paulus skriver: ”Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.” (Rom 12:1-2). Vi kan välja om vi ska låta oss förändras, anpassas efter förändringarna i världen eller om vi som Guds folk låter oss förvandlas så att vi kan avgöra (och göra) det som är gott behagar honom och är fullkomligt och på det sättet vara med och forma världen vi lever i. Femhundra år efter reformationen kan man behöva påminna sig vilket avtryck på världen en persons gudstjänst betytt. Även om vi inte gör lika historiska avtryck som Martin Luther så kan vi ändå göra stora avtryck på vår omvärld 2017.

SEGER – Det bibelord som är centralt för mig inför 2017 är Kolosserbrevet 2:13-15: ”Och ni, som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt, när han triumferade över dem genom Kristus.” Här finns hela de goda nyheterna presenterade. Vi var döda genom våra synder och de överträdelser som vi gjort oss skyldiga till genom att tillbe och följa härskare och makterna som förslavat oss. Paulus säger att livet kommer genom Guds förlåtelse och har dragit ett streck över, eller makulerat, det skuldebrev som belastade oss med lagens krav genom att spika det på korset. Observera att det är anklagelsen som är makulerad. Det dokument som åklagaren, satan, haft som hållhake på alla. Förlåtelsen innebär att det inte längre gäller. Vilket innebär att satan och hans makter inte längre har någon rätt till oss och därigenom är han och alla ”avgudarna” avväpnade. Det innebär att vi är fria att tillbe Jesus på de platser där satan regerade i våra liv och i vår omvärld. Och när vi tillber Jesus på dessa platser utropar vi hans SEGER.
Det är inte en ”lyfta sig i håret religion” vi predikar. Vi predikar och lever utifrån att Jesus har vunnit seger över de makter som kontrollerat våra liv, som vill att jag ska fortsätta tillbe dem och inte tillbe Jesus. De makter som vill att jag går den enkla och breda vägen och tillber skapelsen och inte skaparen så att de kan fortsätta kontrollera mig och världen. När jag lever utifrån Jesu seger och förlåtelse kan jag i honom triumfera över dessa makter. Det kan jag göra i mitt liv personligen och tillsammans med dig när vi tar oss an makterna i vår omvärld, på Malmskillnadsgatan i Tensta eller på missionsfältet, så att nya människor kan tillbe Jesus där avgudarna regerade. Därför finns det en koppling mellan mitt eget liv i förlåtelse och vår gemensamma kamp för att göra avtryck på omvärlden. Ett exempel är att när jag lever i förlåtelse genom omvändelse när det gäller porr påverkar det församlingens trovärdighet och andliga kraft att tackla trafickingsituationen på Malmskillnadsgatan och i världen. Jesus har triumferat över makterna och då behöver jag leva med honom i den segern han har vunnit i förlåtelse och renhet i det nära och personliga för att vi tillsammans med auktoritet och frimodighet ska kunna ta oss an makterna som kontrollerar människor inom prostitution och trafficking. Jag förtydligar att förlåtelsen jag talar om inte är nån sorts tolerans från Gud som innebär att jag kan fortsätta att göra det han förlåtit mig. Förlåtelsen jag talar om kommer genom omvändelse. Att vi omvänder oss till Kristus och följer honom och får ett nytt liv i hans seger.

SMÄRTA – Jag tror att det är ett viktigt ord inför 2017. Smärta är ju något vi helst vill undvika till varje pris. Värktabletter (painkillers) underhållning, njuting och andra sätt att fly smärtan är mer regel än undantag och vi hoppar gärna över bibelorden som handlar om lidande och smärta. Men i Bibeln verkar just smärtan/lidandet vara Guds väg till glädje och förhärligandet av Gud – sann tillbedjan. ”Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er. Gläd er i stället över att ni delar lidandena med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv eller därför att han gör något annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen skall han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen.” (1Petrus 4:12-16).

Exempel på smärtor som vi kanske ska räkna med som vägar till glädje:
• Smärtan i kampen mot synden – eldprovet
• Smärtan i att skymfas för sin tro
• Smärtan när vänner och familj stöter bort oss pga att vi vill följa Jesus

I Indien i augusti mötte jag flera kristna ledare som förföljts och trakasserats av släktingar, blivit utkastade hemifrån, slagna och sparkade på. Det fanns en glädje, seger och obeveklighet i deras tro som jag sällan sett i Sverige. Om vi vill förändra världen och se rörelse i våra församlingar kanske vi behöver omfamna smärtan och lidandet som kommer när vi tar vårt kors och följer Jesus (Mark. 8) Jag tror att det är en församling som är märkt av smärta som kan möta smärtan i världen och göra något åt den – När vi tillsammans som församling inte är rädda för smärtan och vågar stirra makterna i vitögat för vi vet att Jesus har besegrat dem på korset och vi har besegrat dem i våra egna liv. Då kan vi starta nya församlingar. Då kan vi skicka fler missionärer.

Då kan vi förändra världen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s